התמיכה שלכם מבטיחה את

המשך השידורים והעשייה שלנו

למען אנושות מיודעת יותר.